zgłoszenie

UWAGA!
Wypełnienie formularza jest dla nas jedynie informacją że jesteście Państwo zainteresowani uczęszczaniem dziecka do naszego przedszkola i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Ostateczna rezerwacja następuje z chwilą podpisania umowy i uiszczeniem wpisowego w wysokości 200 zł. Przy większej ilości chętnych niż miejsc o przyjęciu dziecka decyduje data zgłoszenia.

IMG_040

* KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Administratorem danych jest Pani Monika Meyer, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: MONIKA MEYER PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE BRAS ul. Aleja nad Rzeką nr 9, 76-200 Słupsk, biuro@przedszkolepoziomka.pl, 59 722 84 80 w celu zapoznanie się z treścią wiadomości oraz udzielenie na nią odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
  • Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.