IMG_050

Przedszkole Ekologiczno – Językowe „Poziomka” jest niepubliczną placówką oświatową,  działającą od 1 września 2010 roku.
Realizujemy pełne nauczanie i wychowanie w zakresie wychowania przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „0”.
Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku
w godzinach od 6.20 do 17.00

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5-6 lat.

Dysponujemy:
Budynkiem z sześcioma salami dydaktycznymi oraz dwoma placami zabaw.

Dzieci przebywają w grupach max. 20 osobowych.
Każda grupa pozostaje pod opieką 2 nauczycieli.
Wyżywienie składa się z 4 posiłków.

Główne wejście do budynku jak i wszystkie sale wyposażone są w monitoring.
Kadra jest profesjonalnie przygotowana, merytoryczny nadzór nad Przedszkolem sprawuje
Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Opłaty:
Czesne wraz z wyżywieniem – 700,00
Wpisowe, jednorazowo przy zapisie dziecka – 300,00
Ubezpieczenie roczne – stawka według ubezpieczyciela